Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Előzetes Általános Utastájékoztató feltételek

Előzetes általános utastájékoztató

Az utas az utazást személyesen az utazási irodánkban vagy e-mailben rendelheti meg.

Az utas a Kiskun Nova Kft. szerződőt Touroperátor utazásszervező programkiadványaiban, honlapján közzétett ajánlatainak e-mailen történő elfogadása esetén az ajánlat elfogadásához opciós foglalást készít, amit a szerződésben foglalt napig tart.

Az utazási irodákban történt megrendelés esetén az utas a megrendelést utazási szerződés (amely a jelen szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi) aláírásával teszi meg.

Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási szerződést mindkét fél aláírja, és a megrendelt utazási szolgáltatásró,-csomagról irásos visszaigazolás érkezen. Az utazási szerződés hatályba lépéséhez szükséges továbbá, hogy az utas az utazás részvételi díját, illetve a Kiskun Nova Kft. által meghatározott előleget megfizesse.

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Touroperátor, utazásszervező társaság felelős.

A Touroperátor, utazásszervező társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

• Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

• Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

• Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

• Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

• Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

• Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

• Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

• Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

• Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

• Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

• Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

- Az utazásszervező tájékoztatja utast, hogy bármely utazási csomag részét képező repülővel történő személyszállítás nyújtásának feltétele a minimálisan 60 %-os telítettség elérése, ennek el nem érése estén utazásszervező a szerződést legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 14 napig felmondhatja.

-Az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, valamint az egészségügyi előírásokról az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www. konzuliszolgalat.kormany.hu/ utazasi-tanacs

-Tájékoztatjuk, hogy az utazás során bekövetkező baleset-, betegség vagy halál esetére szóló segítségnyújtásra vonatkozó biztosítást köthet, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezését. Ennek részletes feltételeiről az adott Biztosító társaság honlapján tájékozódhat

-Az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződést bármikor felmondhatja, ebben az esetben az Utazásszervező cég általános szerződés feltéltele szerinti mértékű bánatpénzt köteles megfizetni:

- Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Touroperator Utazásszervező társaságok a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős a szerződésben megjelölt Biztosító, Bank (általában) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (A Biztosító elérhetősége: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Váci út 99., Telefon: +36-1-460 1400,Fax: +36-1-460 1499, e-mail: info@colonnade.hu, www.colonnade.hu) szervezet révén gondoskodnak

 

a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1 – Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847,e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, weboldal: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Célterületenként az utazásszervező helyi képviseleti irodájának neve, székhelye, telefonszáma, e-mail címe annak érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni.

2. Az utazásiszolgáltatás s részletes szabályai

Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Kiskun Nova Kft. kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

A Kiskun Nova Kft. közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

 Fizetési módok

Készpénz, átutalás, bankkártya,

Amennyiben az utazási szerződésben Euró-ban meghatározott részvételi díj és egyéb díjak szerepelnek, a Kiskun Nova Kft. az átszámítást az RAIFFEISEN Bank mindenkori aktuális valuta eladási árfolyamán végzi. Az Euró-ban meghatározott díjakat azonban az utas nemcsak Euró-ban, hanem választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Amennyiben az Euró-ban meghatározott díjat utazási irodánknak valamely okból (pl. szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie az utas részére, akkor a visszafizetést irodánk Euró-ban teljesíti, akár Euró-ban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben az utas a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró Euró összeg az RAIFFEISEN Bank a fizetés napján aktuális valuta eladási árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra.

Jogviták

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek kikötik a Kiskunfélegyházi Járásibíróság (6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 18.)kizárólagos illetékességét

még töltünk